• Tshwane Hub Curator – Malilomo Nkhabu
  • Tshwane Hub Incoming Curator – Lerato Selialia
  • Tshwane Hub Media Director – Kathleen Godfrey